Przekształciliśmy się z PHU IMET na IMET Gurczyński spółka komandytowa

Zawiadomienie o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności z PHU IMET na IMET Gurczyński spółka komandytowa

Jan Gurczyński, właściciel firmy PHU IMET z siedzibą w Wichowie 18, 87-600 Lipno uprzejmie informuje, że dnia 1 grudnia 2021 roku nastąpiło wniesienie przedsiębiorstwa do spółki.

 

UWAGA ZMIANĄ ULEGNĄ PONIŻSZE DANE

 
  NAZWA: 

  IMET Gurczyński spółka komandytowa

  NIP:

  4660429504

  REGON:

  520443077

  Numer KRS:

  0000932216

  Nr rachunku bankowego: 

  71 1240 1936 1111 0011 0987 4703

 

 

Wszelkie należności powstałe przed 01.12.2021 r. dotyczące faktur wystawionych jeszcze przez PHU IMET Jan Gurczyński (NIP: 893-119-96- 63),również należy regulować już na nowy numer rachunku bankowego wskazany powyżej.

 

Pozostałe dane w tym adres, dotychczasowe numery telefonu czy adresy poczty elektronicznej nie ulegają zmianie.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych. Prosimy również o kierowanie bieżącej korespondencji, dokumentów księgowych a także transferów pieniężnych począwszy od dnia 1 grudnia 2021 roku na nowe dane.

Poznaj ofertę działu
Akcesoria i osprzęt

SPRAWDŹ