Ruszył drugi nabór do programu „Moja Woda”

Od 22.03.2021 można ponownie składać wnioski o dotacje w ramach drugiego naboru do rządowego programu „Moja Woda”. Otrzymać można nawet 5000zł na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe. Program „Moja Woda” to korzyść dla budżetu domowego jak i dla środowiska, co potwierdza popularność programu w poprzedniej edycji. Złożono bowiem blisko 25tyś. wniosków. 

Na czym polega Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda” ma na celu minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji wody opadowej i roztopowej na terenie działek przydomowych. Program zmierza do ograniczenia zapotrzebowania na wodę wodociągową do celów takich jak podlewanie zieleni przydomowej. Wspiera także minimalizację odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji. Dzięki takim działaniom Program „Moja Woda” ogranicza skutki zmian klimatu i zagrożeń naturalnych takich jak susza czy podtopienia powodowane ulewnymi deszczami. Cel programu realizowany jest przez wspieranie i dotowanie budowy i rozwoju przydomowej zielono-niebieskiej infrastruktury.

Druga odsłona programu Moja Woda

Kto może skorzystać?

• Możesz wnioskować o dotacje, jeśli jesteś osobą fizyczną będącą właścicielem/współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub domu w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej; 

• Co ważne, jeżeli jesteś współwłaścicielem budynku jednorodzinnego, nie zapomnij aby do wniosku dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na realizację projektu; 

• Wsparcie nie dotyczy nieruchomości, którym przyznano już dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Moja Woda”;

• Dofinansowanie dotyczy przydomowych instalacji retencyjnych, które nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Ile możesz otrzymać? 

• Możesz uzyskać wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji do 5 000 zł. w ramach jednego projektu, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji i jej wykonania;

• Dodatkowo okres trwałości inwestycji powinien wynosić nie mniej niż 3 lata od daty jej finalizacji. 

Koszty kwalifikowane - najważniejsze informacje 

Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalającej na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej wnioskiem, takich jak:

• przewody odprowadzające wody opadowe  m.in. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania) do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

• instalacje rozsączające,

• zbiorniki retencyjne nadziemny, podziemne, otwarte lub zamknięte, szczelne lub infiltracyjne,

• rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe - bez kosztów nasadzeń);

• zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;

• instalacje do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody

Okres kwalifikowalności kosztów to od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

5000zł dotacji z programu moja woda

Nabór wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwe terytorialnie dla prowadzonej inwestycji.

Szczegóły dotyczące wypełnienia i składania wniosków oraz regulaminy naboru uzyskasz na stronie odpowiedniego WFOŚiGW, poniżej zamieszczamy :

• link z listą, gdzie znajdziesz dane kontaktowe do swojego WFOŚiGW

http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/aaa_powodz_wykaz/tab/wfosigw_lista_kontaktowa_moja_woda.pdf

• oraz ogólne zasady programu http://nfosigw.gov.pl/moja-woda/  

Pamiętaj!

Nabór wniosków może zostać wstrzymany bądź zakończony, dlatego lepiej działać jak najszybciej! 

W naszym sklepie znajdziesz specjalną sekcję poświęconą produktom do realizacji przydomowej instalacji retencyjnej w ramach programu „MOJA WODA”.

Kliknij w grafikę i sprawdź polecane przez nas produkty!

Moja Woda

 

 

 

 

 

Poznaj ofertę działu
Dom i Ogród

SPRAWDŹ