Polityka prywatności i wykorzystywania plików „Cookies” w Serwisie www.phuimet.pl oraz na platformie IMET B2B

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie Internetowym IMET (dalej jako „Serwis”). Administratorem Serwisu jest Jan Gurczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IMET Jan Gurczyński wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Wichowo 18, 87-600 Lipno NIP:8931199663, REGON: 910867306.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Serwisu dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów, Kontrahentów Serwisu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne (certyfikat SSL), w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
PHU IMET Jan Gurczyński
Wichowo 18, 87-600 Lipno

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • Poczty elektronicznej: ado@phuimet.pl
 • Poczty tradycyjnej: Wichowo 18, 87-600 Lipno

W JAKIM CELU PRZETWARZANE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Za pomocą strony możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podczas gdy:

Odwiedzasz stronę internetową serwisu

To znaczy przeglądasz stronę www Serwisu. Przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji, adres IP za pośrednictwem plików Cookies.

Aktywujesz mechanizmy pozwalające na łączenie się z Twoimi kanałami w portalach społecznościowych

Po aktywacji tych mechanizmów Twoje dane osobowe mogą być przesłane do dostawcy portalu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody. Informujemy, że PHU IMET Jan Gurczyński nie ma wpływu na procesy przetwarzania danych osobowych, które są realizowane przez tych dostawców, dlatego prosimy o zapoznawanie się z politykami prywatności publikowanym dla tych stron.

Aplikujesz do nas przesyłając swoje CV w odpowiedzi na nasze ogłoszenie rekrutacyjne

W ramach procesów rekrutacyjnych, przetwarzamy Twoje dane osobowe, które przekazujesz nam w CV lub życiorysie jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy.
Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO ( tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących wynikających z Kodeks pracy) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podstawą przetwarzania jest chęć zawarcia umowy o pracę, jeśli Państwa kandydatura zostanie zaakceptowana i zostanie podpisana umowa o pracę, dane będą dalej przetwarzane,
 • w celu prawidłowej realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO ),
 • celem wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą jako pracodawcy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, realizowanie zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust 2 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących wynikających m.in. z Kodeksu pracy),
 • w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w wyjątkowych sytuacjach na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a RODO) np. w celu wykorzystania Państwa wizerunku na potrzeby działań marketingowych administratora lub w przypadku dostarczenia w CV dodatkowych informacji z Państwa inicjatywy.

Dokonujesz zakupu u naszych kontrahentów biznesowych

Dokonując zakupu u naszego kontrahenta biznesowego, który nie posiada własnego zaplecza magazynowego, zamówiony przez Ciebie Towar dostarczamy pod Twoje drzwi, w imieniu naszego kontrahenta. W tym celu przetwarzamy Twoje dane, które są nam niezbędne do realizacji procesu wysyłki, działając jako Podmiot Przetwarzający, natomiast Administratorem jest firma, w której dokonujesz zakupu Towarów (Dropshipping).

Przetwarzamy Twoje dane również:

W celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych Zaufanych Partnerów

W tym celu przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie za pośrednictwem plików Cookies. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi. Poza Serwisem korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików Cookies.

W celu skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w serwisie lub za pośrednictwem czatu (usługa nieuruchomiona)

W tej chwili nie przetwarzamy danych w ten sposób, ale w przyszłości może się zdarzyć, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane nam w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem czatu. Będą one wykorzystane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, zgodnie z treścią Twojego zapytania lub wiadomości. Przetwarzanie Twoich danych odbywać się będzie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez IMET informacji zwrotnej.

W celu wysyłania Newsletterów (usługa nieuruchomiona)

W tym przypadku będziemy pozyskiwać od Ciebie jedynie dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej oraz nazwy firmy lub Twoje imię, i tylko za Twoją zgodą. Twoje dane będziemy przetwarzać w celu realizacji usługi newsletter zgodnie z Twoją zgodą. Newsletter będzie pozwalał Ci być na bieżąco z prowadzonymi i planowanymi działaniami naszej firmy, ofertą sprzedażową oraz nowościami w ofercie i na rynku. Warunkiem realizacji usługi Newsletter będzie podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Korzystasz z Platformy IMET B2B:

Zakładanie konta na platformie IMET B2B

Podczas gdy zakładasz konto na naszej platformie przetwarzamy wszystkie podane przez Ciebie dane w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji i weryfikacji Twojego konta.

Realizacja umowy sprzedaży

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów w celu realizacji umowy sprzedaży np. w celu realizacji wysyłki zamówionych przez Ciebie Towarów.

Korzystanie z poszczególnych funkcjonalności platformy

Zbieramy Twoje dane, aby ułatwić Ci korzystanie z platformy IMET B2B oraz aby zapewnić bezpieczeństwo informatyczne platformy. Zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności na platformie oraz ilości czasu spędzanego na określonych podstronach platformy.

W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub rejestracji na platformie oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub takie, które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej.

W celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na Twoje pytania

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach, skargach i wnioskach lub w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie, jak również dane dotyczące transakcji i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków.

W celu skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na platformie IMET B2B lub za pośrednictwem czatu

W tym przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe podane nam w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem czatu. Są one wykorzystane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, zgodnie z treścią Twojego zapytania lub wiadomości. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez IMET informacji zwrotnej.

W celu wysyłania Newsletterów

W tym przypadku pozyskujemy od Ciebie jedynie dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej oraz nazwy firmy lub Twoje imię, i tylko za Twoją zgodą. Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji usługi newsletter zgodnie z Twoją zgodą. Newsletter pozwala Ci być na bieżąco z prowadzonymi i planowanymi działaniami naszej firmy, ofertą sprzedażową oraz nowościami w ofercie i na rynku. Warunkiem realizacji usługi Newsletter jest podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w oparciu o wynikającą z RODO podstawę prawną. Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę oraz innych zawartych z Państwem umów : umowy kupna – sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą – np. w celu wysyłania Newsletterów.
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących (zwłaszcza obowiązek prawny związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług czy obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, realizowanie zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych).
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów to jest:
  • przetwarzanie danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem oraz platformą IMET B2B, w tym świadczonymi usługami,
  • przetwarzanie danych w celu prowadzenia korespondencji i odpowiedzi na zadane pytania, zgodnie z treścią zapytania lub wiadomości,
  • zbieranie danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu.

KTO JEST ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA?

 • Współpracownicy firmy IMET,
 • Podmioty świadczące usługi marketingowe,
 • Podmioty świadczące usługi statystyczne oraz analityczne,
 • Podmioty świadczące na rzecz IMET usługi informatyczne , hostingowe, techniczne oraz organizacyjne,
 • Podmioty świadczące na rzecz IMET usługi prawne, doradztwa podatkowego, rachunkowe oraz kadrowo-płacowe,
 • Firmy świadczące na rzecz IMET usługi transportowe,
 • Organy publiczne,
 • Urzędy i instytucje państwowe, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Profilowanie w Serwisie www.phuimet.pl i na platformie IMET B2B

W związku z prowadzeniem Serwisu i platformy IMET B2B możemy dokonywać profilowania, wykorzystując Twoje dane osobowe. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie Twoich dotychczasowych działań. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami możesz być zainteresowany, i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób oferty.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

PLIKI COOKIES

Nasz Serwis oraz platforma IMET B2B, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików Cookies (tzw. ciasteczek).

Podczas odwiedzania naszej witryny prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów.

Zanim klikniesz „Akceptuję ciasteczka” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów oraz przekazujemy informacje o tzw. Cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres. Zawsze możesz edytować swoje preferencje dotyczące Twojej zgody klikając ustawienia zaawansowane Cookies.

Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce, reklamodawcy i podobne organizacje, z którymi P.H.U. IMET współpracuje lub które polecane są przez międzynarodowe organizacje branżowe takie jak np. organizacja IAB (Interactive AdvertisingBureau).

P.H.U IMET w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarza Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, P.H.U. IMET będzie również instalować na Twoich urządzeniach pliki Cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików.

A więc czym są pliki „Cookies”?

Pliki „Cookies” są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „Cookies”?

 • w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika,
 • używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „Cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym,
 • używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika,
 • w celu dopracowania i sprawnego działania stron internetowych, w tym badania wydajności stron internetowych,
 • pliki „Cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.

Jakich plików „cookies” używamy?

 • Niezbędne pliki Cookies (ciasteczka sesji)
  • są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.
 • Ciasteczka zawierające indywidualne ustawienia
  • służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,
  • służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
 • Anonimowe ciasteczka statystyczne i analityczne
  • ciasteczka statystyczne i analityczne pozwalają nam zrozumieć zachowanie odwiedzających naszą witrynę poprzez zbieranie anonimowych danych i ich raportowanie.
 • Marketing i reklamy
  • marketingowe pliki Cookies służą do śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Chodzi o to, aby wyświetlać reklamy, które są trafne i przyciągają uwagę poszczególnych użytkowników, a tym samym są bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych. Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie.
 • Chat i wsparcie
  • ten typ ciasteczek przetwarzamy w celu obsługi komunikacji z Tobą poprzez Chat.

Nie chcę ciasteczek! Czyli jak usunąć pliki „Cookies”?

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu czy platformy IMET B2B (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

JAK DŁUGO ADMINISTRATOR PRZECHOWUJE MOJE DANE?

Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania, a także przez okres związany z rozliczalnością naszych działań w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku procesu rekrutacji, w sytuacji niepodjęcia współpracy, Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba, że wyrażą Państwo odrębną zgodę na ich przechowywanie na potrzeby kolejnych rekrutacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub do momentu wycofania zgody.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt na adres:

 • Listownie na adres: PHU IMET Jan Gurczyński, Wichowo 18 87-600 Lipno
 • Mailowo na adres: ado@phuimet.pl

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do Państw Trzecich, natomiast serwis www.phuimet.pl oraz platforma IMET B2B korzystają z narzędzi: Google Analytics przeznaczonego do analizy statystyk www, oferowanego przez firmę Google Ireland Limited oraz Facebook Pixel, oferowanej przez firmę Facebook Ireland służącą do mierzenia skuteczności reklam na podstawie analizy Twoich działań w serwisie i platformie IMET B2B. W tej sytuacji Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa, w których Google Ireland Limited oraz Facebook Ireland posiada swoje serwery, np. Stany Zjednoczone.